Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

V roce 1878 zřídila firma Starck továrnu na ultramarin. Tato původně vzácná a zejména v malířství velmi ceněná modrá anorganická barva se dále využívala zejména v typografii, lithografii, jako nátěrová barva, k barvení papíru, azurování tkanin, modření cukru, škrobu a parafínu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Hotel Přehrada je komplex budov ležící na břehu vodní nádrže kde za minulého režimu sloužil jako rekreační středisko SSM.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rekreační středisko na pravém břehu přehrady dříve známé především pro celoročně velmi oblíbenou a často navštěvovanou restauraci v architektonicky zajímavé budově.Vedle restaurace se nachází autokemping zřízený v šedesátých letech minulého století.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
3 komentáře
Utajovaný vojenský areál. Objekt byl maskován jako Ústřední Sklad Zdravotního Materiálu. Ve skutečnosti se jednalo o podzemní velitelské stanoviště.Zrušený vojenský útvar, jehož význam v době existence Varšavské smlouvy měl v případě války proti NATO být klíčový. NATO studenou válku vyhrálo, smysl útvaru pominul a tak jej armáda v 90. letech opustila a nechala napospas chátrání.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Vila stojí v nevelké vsi jako součást rozlehlé zemědělské usedlosti bohaté statkářské rodiny Knoblochů. Dvoupodlažní objekt se rozkládá na čtvercovém půdorysu v zadním traktu symetricky rozšířeném rizality. Hlavnímu průčelí vévodí hmota mohutné sedlové střechy s polovalbami nasazené už v úrovni okenních parapetů druhého podlaží. Vstup do domu vede k centrální hale vysoké přes dvě podlaží, která je komunikačním uzlem celé vily. Při stěně haly stoupá jednoramenné dřevěné schodiště. Druhému podlaží dominuje působivý ochoz s arkádami otevřenými do haly. Ve vile se z větší části dochovaly původní okna a dveře, také dřevěné a keramické podlahové krytiny. Vnitřní výzdoba na rozdíl od výtvarně výrazné fasády byla velmi skromná a soustředila se výhradně do haly. I tady se ale projevuje nekomplikovanými tvary, to platí jednak pro zábradlí a také pro pilíře arkád. Stylové zařazení Knoblochovy vily spadá do sféry dekorativismu. Ve stavbě lze rozeznat řadu vlivů tehdy moderních stylů – francouzské art deco, německý expresionismus i eklektismus. Přes moderní pojetí vnějšího pláště nezapíral architekt ani selský původ stavby. Tkví v respektování tradiční formy vesnického domu, byť ve značně zvětšené verzi. Najdeme zde také ukázky lidové řezbářské výzdoby. Kdo byl architektem pozoruhodné selské vily není bohužel známo, neboť se stavební dokumentace ztratila v poválečném chaosu. Vzhledem k tomu kdo byl stavebníkem, ale můžeme počítat s nadprůměrným tvůrcem. Bohatství Viléma (německy Williho) Knoblocha pocházelo ze zemědělské výroby, zejména chovu dobytka a pěstování chmele. Už jeho otec Edmund vystavěl na konci devatenáctého století v Sýrovicích neorenesanční vilu, jež patřila k nejkrásnějším domům v širokém regionu. Stojí přímo naproti Williho statku. Byť je dnes již ruinou, stále je zřetelné, že šlo o architekturu ve své kategorii velmi kvalitní. Knoblochovi museli opustit Sýrovice v rámci odsunu německého obyvatelstva. Osud Williho byl ještě dramatičtější, byl zastřelen v květnu 1945 pro údajnou spolupráci s nacisty. Knoblochova vila sloužila po únoru 1948 státnímu statku. Po revoluci 1989 pak byla po určitou dobu opuštěná a volně přístupná. Nezvaní hosté a děravá střecha napáchali na stavbě nemalé škody, ale nikoli zásadního rázu. Na rozdíl od vily Knoblocha staršího, na níž byl vydán demoliční výměr, má dům značnou naději na záchranu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Bývalá textilní továrna.(výroba čalouněného nábytku)
V roce 1976 se začaly vyrábět čalouněné soupravy a v podniku pracovalo 120 zaměstnanců.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Školní budova byla postavena v roce 1912 podle opata Gilberta Helmera a sloužil pro děti občanů malé obce.

V současné době je v zanedbaném stavu, na čelní stěně si můžete přečíst vybledlé označení "Národní škola" (Národní škola).
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
4 komentáře
Tunely leží severně nedaleko Ejpovice asi 1 km od železniční stanice. Jsou dlouhé 1563m. Sloužily k odklonu říčky Klabavy, která stála v cestě těžby v lomu. Tunely jsou celobetonové, mírně skloněné a jejích výstavba byla velmi nákladná. V roce 1958 byla provedena kolaudace a po ní převedena říčka Klabava do jejich útrob. Po skončení prací v lomě v roce 1975 byla říčka Klabava opět svedena do původního řečíště. Poněvadž byl lom vytěžen a vznikla v něm prohlubeň, tak se lom zatopil a vzniklo tak rekreační místo vhodné ke koupání a kempování. Při povodních v roce 2002 se jimy vylila voda. Nyní jsou tunely zamřížované, ale je možné se do levého tunelu dostat. Z počátku je tunel suchý. Jak se pomaly svažuje, tak dochází k průsaku spodních vod, které tlačí na stěny tohoto tunelu. Jsou to především vody z lomu. Barva vody je žlutohnědá podobná rzi.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Bývalá nemocnice v Domažlicích bude srovnaná se zemí. Budova už několik let chátrá. Společnost Lidl, která objekt vlastní, zde chtěla postavit nákupní centrum. Podle územního plánu tady ale mohou být jen budovy využívané ve školství nebo zdravotnictví.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1 komentář
Bývalý vojenský areál Hadačka - objekty na údržbu protiletadlových střel(Technický oddíl PVOS Hadačka)
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1 komentář
Původní smaltovnu zde založili bratři Drechslerovi patrně v prvním nebo druhém desetiletí dvacátého století. Podle výpovědí pamětníků stála již nějakou dobu před rokem 1927, přesný rok však zatím není autorům znám. Rod Drechslerů objekt nikdy neprodal, přestože všichni jeho žijící členové jsou desítky let (vzhledem k jejich židovskému původu zřejmě od 2. světové války) trvale usazeni v zahraničí. Výroba ve smaltovně byla v období kolem války postupně utlumována; v roce 1948 zde došlo k požáru, poté již nebyla nikdy obnovena.

Několik let byl objekt zcela bez využití, než jej začalo (patrně v 50. letech) využívat blízké JZD Červený Hrádek. V šedesátých a sedmdesátých letech byly místní prostory "jezeďáky" údajně využívány nejvíce, několik vraků zemědělských strojů poházených kolem tomu i nasvědčuje. Současné využití ze strany JZD je sice již minimální, i tak je to ale jistě lepší, než zcela opuštěný areál.

Samostatnou kapitolkou je místní komín. Byl postaven až o několik let později po zahájení provozu, zřejmě po zjištění, že původní dva menší komíny (viz galerie) nestíhají tempo výroby. Čtyřhranný podstavec s mírně zdobenou římsou přechází do kruhového dříku; původní ozdobná hlava byla možná ubourána, možná zde ale nebyla vůbec, komín ukončují jen dvě jednoduché římsy. Celková výška činí 23m. Kramle pro výstup nebyly zvenku použity, vevnitř jsou již v krajně neuspokojivém stavu a vrchol komína dnes začíná být poměrně nestabilní.

Blízká demolice objektu snad zatím nehrozí, i tak jej ale stojí za to navštívit. Jeho atmosféra vyvolává ve vnímavém návštěvníkovi touhu zastavit se na chvilku a představit si místní ruch třeba před devadesáti lety...
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1 komentář
5 komentářů
10 komentářů
15 komentářů

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

19. února 2011

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno
reklama